تبلیغات
جوک - جوک
آقا امروز سر جلسه امتحان
یهو معلممون که آخرای ساعت بود گفت: آقایون 
یعنی میخواست یه چیزی به بچه ها بگه.
کهوقتی گفت آقایون همه بچه ها با هم 
گفتند داداشام گفته باشم!!
هیچی دیگه صدای مدیر از توی دفتر میومد که داشت 
هر هر میخندید

تاریخ : دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 | 06:59 ب.ظ | نویسنده : علی جواهری | نظرات