تبلیغات
جوک - جوک
یـه بــار از معــلـــم ریـــاضیــمــون پرســیــدم واســه چــى ریـــاضــى میـــخــونیـــم؟؟
گـــفــت: واســه نجــــات جــــون آدمـــا
گفتـــم:چـــه ربطـــى داشـــت؟؟
گفـــت: ریـــاضـى خــونــدن بـــاعـــث میـــشــه مــــونگُـــلایـــى مثـــه تو نـــتونن بــــرن پـــــزشـــكـــى!!
تــــاحــــالـــا انقــــــد قـــانـــع نشـــده بــــودم :|

بــــریــــد كنــــار میــــخــــوام معتــــاد شــــم^_^

تاریخ : پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 | 05:51 ب.ظ | نویسنده : علی جواهری | نظرات